Αίτηση Συμμετοχής

«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» MIS: 5035151
School Book

«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.»
MIS: 5035151

Π.Ο.Ε.Μ. λογότυπο

Λόγω τεχνικού προβλήματος η αίτηση συμμετοχής είναι προσωρινά απενεργοποιημένη.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.