ΤΑ.Π.Ι.Τ.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Το ΤΑΠΕΜ (Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου), με τον Ν. 3655/2008 (Φ. Πετραλιά) ενοποιήθηκε μαζί με άλλα 11 Ταμεία Πρόνοιας στο ΤΑ.Π.Ι.Τ., από την 1/10/2008.

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. είναι αυτόνομος οργανισμός. Λειτουργεί ως ΝΠΔΔ και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχει 1 εκπρόσωπος των Μεταλλεργατών, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μετάλλου Γιάννης Στεφανόπουλος.

Η ΠΟΕΜ είχε εγκαίρως επισημάνει τις αρνητικές συνέπειες για τους ασφαλισμένους Μεταλλεργάτες και τους κινδύνους λεηλάτησης των αποθεματικών του Ταμείου μας μέσα από αυτήν την ενοποίηση.

Σήμερα, το πρώην Ταμείο μας είναι Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, έχει λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια και συμμετέχει αδικαιολόγητα στις κοινές δαπάνες του ΤΑ.Π.Ι.Τ. με υπερβολικά ποσά, παρ΄ότι επιβαρύνει ελάχιστα λόγω των εσόδων που προέρχονται αποκλειστικά από εισφορές των Μεταλλεργατών.

Να σημειώσουμε επίσης ότι σήμερα είναι ασφαλισμένοι περίπου 80.000 μεταλλεργάτες από 8.500 επιχειρήσεις.

Έχουν εντοπιστεί 26.000 επιχειρήσεις με 72.000 μεταλλεργάτες, οι οποίες, αν και όφειλαν να καταβάλλουν εισφορές δεν είναι απογεγραμμένες στο Ταμείο μας.

Για όλους αυτούς και άλλους πολλούς ακόμη λόγους, η ΠΟΕΜ έχει αντιδράσει με ενημέρωση των εργαζομένων, με περιφερειακές συσκέψεις, συγκεντρώσεις σε Μεταλλουργικά Κέντρα, με απεργιακές κινητοποιήσεις, παραστάσεις στα Υπουργεία και σε όλα τα πολιτικά κόμματα, απαιτώντας δικαιοσύνη και σεβασμό στις εισφορές των Μεταλλεργατών. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της δράσης μας, δεν μας ικανοποιούν πλήρως. Συνεχίζουμε…

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Στον τομέα μας, ασφαλίζονται υποχρεωτικά όλοι οι μεταλλεργάτες.
Η ασφάλιση τους είναι υποχρέωση του εργοδότη.
Ο Τομέας μας, έχει αυτοτελείς πόρους.
Δεν χρηματοδοτείται από το Κράτος.
Πόροι του είναι οι ασφαλιστικές εισφορές και οι τόκοι από τα κεφάλαια του.

ΠΟΣΑ ΕΦ΄ΑΠΑΞ – ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Α. Για τους ασφαλισμένους πριν το 1993 – Εισφορά 1%

Χορηγείται εφ’άπαξ που ανέρχεται στις 25,3 βασικές συντάξεις, σύμφωνα με την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης από το ΙΚΑ – ΤΕΑΜ καθώς και δικαίωμα συμμετοχής των παιδιών των ασφαλισμένων σε καλοκαιρινά κατασκηνωτικά προγράμματα.

Β. Για τους ασφαλισμένους από 1.1.1993 – Εισφορά 4%

Χορηγείται εφ άπαξ που αποτελείται απο το 70% των συντάξιμων αποδοχών των πέντε τελευταίων ετών πριν την αίτηση δια των μηνών απασχόλησης επι τα έτη ασφάλισης, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής των παιδιών των ασφαλισμένων σε καλοκαιρινά κατασκηνωτικά προγράμματα.