Σωματεία σε Ελευσίνα

ΣΩΜΑΤΕΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Σωματείο εργ/λων Μετάλλου Η ΜΑΣΙΝΑ210-5543496210-5542067Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας
Σωματείο Εργαζομένων Ναυπηγ. Ελευσίνας210-5535497210-5544104Ελευσίνια Αττικής
Σωματείο εργαζομένων ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ210-5548833210-556057220ο χλμ. Αθηνών-Κορίνθου
Σωμ. Εργαζ. Ελλην. Χαλυβουργίας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»210-5570829210-557836019o χλμ. Αθηνών-Κορίνθου Ασπρόπυργος
Σωμ. Εργαζομένων Ε.Α.Σ. Μάνδρας210-5557557210-555657326ο χλμ. Παλαιάς εθνικής οδού Μάνδρα Αττικής
Σωματ. Εργ/νων ΑΛΚΟ 210-5595432Θέση Κύριλλο Ασπρόπυργος, 19 300
Σωμ. Ηλεκτρ/τών Οξυγ/τών Ελευσίνας “Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ”21055954322105595839Χαριλάου 30 Ελευσίνα, Τ.Κ. 19200