Διοίκηση

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΠΟΕΜ

29/9/2021

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΜΠΑΪΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚΟΝΤΙΖΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
5. ΑΝ/ΤΗΣ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΤΣΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6. ΤΑΜΙΑΣΓΕΡΑΡΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ
7. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΣΟΡΩΤΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
8. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
9. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚΟΣΜΑΣ ΚΟΣΜΑΣ
10. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
11. ΑΝ/ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣΜΑΡΟΥΔΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ
12. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
13. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
14. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ  ΜΠΙΤΖΑΛΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
15. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.Μ ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
16. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
17. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
18. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
19. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.Μ ΜΥΤΙΛΗΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
20. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
22. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.Μ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
23. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
24. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΗΛΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
25. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΞΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ