Διοίκηση

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΠΟΕΜ

21/5/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΣΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2. Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΚΟΡΕΤΖΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4. Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚΟΝΤΙΖΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
5. ΑΝ/ΤΗΣ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚΟΣΜΑΣ ΚΟΣΜΑΣ
6. ΤΑΜΙΑΣΓΕΡΑΡΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ
7. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΣΟΡΩΤΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
8. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚΑΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
9. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΑΡΟΥΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
11. ΑΝ/ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣΓΚΡΕΚ ΜΙΧΑΛΗΣ
12. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
13. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
14. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
15. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΜΥΤΙΛΗΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
16. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΤΟΥΤΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
17. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΗΛΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
18. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
19. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΖΑΡΟΥΤΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
20. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
22. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΓΚΛΑΒΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
23. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΜΠΙΤΖΑΛAΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
24. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΡΟΥΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
25. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Π.Ο.Ε.ΜΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ