Διοίκηση

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΠΟΕΜ

 

18/05/2023

Η  Διοίκηση της ΠΟΕΜ, η οποία προέκυψε από τις εκλογές του 31ου Συνεδρίου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος : Παναγιώτης Δούκας
Α’  Αντιπρόεδρος : Χρήστος Αθανασιάδης
Β’  Αντιπρόεδρος : Γιάννης Μπαϊλας
Γ. Γραμματέας : Μάρκος Κοντιζάς
Αναπλ. Γραμματέας : Δημήτρης Τσόκας
Ταμίας : Βίκτωρ Γεράρδης
Αναπλ. Ταμίας : Θανάσης Σκουρτόπουλος
Οργαν. Γραμματέας : Αναστάσιος Νικολαϊδης
Οργαν. Γραμματέας : Θόδωρος Γκλαβίνης
Οργαν. Γραμματέας : Ευθυμίου Ηλίας
Γραμ. Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων : Ευάγγελος Μπαλογιάννης
Μέλος Δ.Σ. : Ιωάννης Καράβολος
Μέλος Δ.Σ. : Ανδρέας Σκούρτης
Μέλος Δ.Σ. : Γιάννης Κούρος
Μέλος Δ.Σ. : Σωτήρης  Πουλικόγιαννης
Μέλος Δ.Σ. : Παναγιώτης Πολίτης
Μέλος Δ.Σ. : Λεωνίδας Γραμματικός
Μέλος Δ.Σ. : Θεολόγος Αντωνίου
Μέλος Δ.Σ. : Ειρήνη Βασιλάρου
Μέλος Δ.Σ. : Παναγιώτης Κολογκούνης
Μέλος Δ.Σ. : Χρυσόστομος Ζεμπελτζής
Μέλος Δ.Σ. : Ανέστης Τριάντης
Μέλος Δ.Σ. : Λάμπρος Χατζάρας
Μέλος Δ.Σ. : Αντώνης Ντινούδης
Μέλος Δ.Σ. :
 Χρήστος Σαρηγιάννης