Ταυτότητα

Η ΠΟΕΜ ιδρύθηκε το 1924 στον Πειραιά. Στην μακρόχρονη πορεία της στάθηκε στις επάλξεις για την υπεράσπιση και προώθηση των συμφερόντων των μεταλλεργατών όλης της Ελλάδας. Είναι δευτεροβάθμια οργάνωση και είναι μέλος της ΓΣΕΕ. Μέλη της ΠΟΕΜ είναι πρωτοβάθμια σωματεία, εργοστασιακά και κλαδικά, σε επιχειρήσεις όπως Ναυπηγεία, Χαλυβουργίες, Μεταλλικές Κατασκευές, Συρματουργίες, Καλώδια, Αεροδιαστημική, Τηλεπικοινωνίες κ.λ.π.

Στην ΠΟΕΜ ανήκουν σήμερα εργοστασιακά και κλαδικά σωματεία.

Όργανα Διοίκησης της ΠΟΕΜ είναι το Συνέδριο, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή.

Το Συνέδριο, το οποίο συγκαλείται κάθε 3 χρόνια, εκλέγει 25μελή Διοίκηση, 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή, αντιπροσώπους για το Συνέδριο της ΓΣΕΕ και 3 αντιπροσώπους στο Δ.Σ. του ΤΑΠΕΜ. Το Συνέδριο απαρτίζεται από εκλεγμένους αντιπροσώπους από τα πρωτοβάθμια σωματεία που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σε αυτό γίνεται απολογισμός δράσης της απερχόμενης διοίκησης και αποφασίζεται το πρόγραμμα δράσης για την επόμενη 3ετία.

Στην πρώτη συνεδρίαση της, η νεο-εκλεγμένη 25μελής Διοίκηση, εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Γ.Γραμματέα και τα υπόλοιπα μέλη της 11μελούς Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η ΠΟΕΜ υπογράφει με τις εργοδοτικές οργανώσεις του κλάδου, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας οι οποίες διασφαλίζουν τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων για τους μεταλλεργάτες. Συγκεκριμένα υπογράφει:

ΣΣΕ για τους εργαζόμενους στην βιομηχανία μεταλλου
ΣΣΕ για τους εργαζόμενους στην βιοτεχνία μετάλλου
ΣΣΕ για τους εργαζόμενους στα αμαξώματα
ΣΣΕ για τους εργαζόμενους στην αργυροχρυσοχοϊα.