Ενημέρωση

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – 3ο ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Πειραιάς, 20/2/2023
Αρ. Πρωτ.: 3483

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 3ου ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη με κωδικό 5035151

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Π.Ο.Ε.Μ.) ως Δικαιούχος Φορέας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» με MIS 5035151, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέχεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής ωφελούμενων και την Έγκριση των Πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής ωφελούμενων με την από 17/02/2023 Απόφαση της Ε.Ε. της ΠΟΕΜ, προβαίνει στη Συγκρότηση του 3ου Οριστικού «Μητρώου Ωφελουμένων» και

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

τους Οριστικούς Πίνακες του 3ου Μητρώου Ωφελούμενων ανά Υποέργο, οι οποίοι περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες:

 • Επιλαχόντες κατά φθίνουσα σειρά και
 • Απορριφθέντες
Σημειώνεται ότι το 3ο Οριστικό Μητρώο Ωφελούμενων αφορά την αξιολόγηση των αιτήσεων που υπεβλήθησαν από τις 12/8/2022 έως και 7/2/2023 – Δικαιολογητικά έως και 8/2/2023

Για να δείτε τους Οριστικούς Πίνακες του 3ου Μητρώου Ωφελούμενων ανά Υποέργο, παρακαλούμε επιλέξτε κάτωθι τον τίτλο του Υποέργου

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

3ο ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 5035151

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΉΠΕΙΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ)

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 2:     78 άτομα

 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ: Σύνολο Επιλαχόντων Περιφέρειας 6 άτομα
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Σύνολο Επιλαχόντων Περιφέρειας 28 άτομα
 • ΗΠΕΙΡΟΣ: Σύνολο Επιλαχόντων Περιφέρειας 7 άτομα
 • ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Σύνολο Επιλαχόντων Περιφέρειας 21 άτομα
 • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Σύνολο Επιλαχόντων Περιφέρειας 16 άτομα

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: (ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΚΡΗΤΗ)

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 3:     32 άτομα

 • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Σύνολο Επιλαχόντων Περιφέρειας 2 άτομα
 • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ: Σύνολο Επιλαχόντων Περιφέρειας 5 άτομα
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Σύνολο Επιλαχόντων Περιφέρειας 8 άτομα
 • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ: Σύνολο Επιλαχόντων Περιφέρειας 8 άτομα
 • ΚΡΗΤΗ: Σύνολο Επιλαχόντων Περιφέρειας 9 άτομα

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: ΑΤΤΙΚΗ

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 4:     24 άτομα

 • ΑΤΤΙΚΗ: Σύνολο Επιλαχόντων Περιφέρειας 24 άτομα

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2Σ: ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 5:     3 άτομα

 • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ: Σύνολο Επιλαχόντων Περιφέρειας 3 άτομα

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 2Σ: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 6:     2 άτομα

 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ: Σύνολο Επιλαχόντων Περιφέρειας 2 άτομα