Ενημέρωση

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – 2ο ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Πειραιάς, 14/11/2022
Αρ. Πρωτ.: 3437

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 2ου ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη με κωδικό 5035151

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Π.Ο.Ε.Μ.) ως Δικαιούχος Φορέας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» με MIS 5035151, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέχεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής ωφελούμενων και την Έγκριση των Πρακτικών των αρμόδιων Επιτροπών Ενστάσεων και Επιλογής ωφελούμενων με την από 11/11/2022 Απόφαση της Ε.Ε. της ΠΟΕΜ, προβαίνει στη Συγκρότηση του 2ου Οριστικού «Μητρώου Ωφελουμένων» και

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

τους Οριστικούς Πίνακες του 2ου Μητρώου Ωφελούμενων ανά Υποέργο, οι οποίοι περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες:

 • Επιλεγέντες κατά φθίνουσα σειρά
 • Επιλαχόντες κατά φθίνουσα σειρά και
 • Απορριφθέντες
Σημειώνεται ότι το 2ο Οριστικό Μητρώο Ωφελούμενων αφορά την αξιολόγηση των αιτήσεων που υπεβλήθησαν από τις 12/6/2022 έως και 11/8/2022 – Δικαιολογητικά έως και 27/10/2022

Για να δείτε τους Οριστικούς Πίνακες του 2ου Μητρώου Ωφελούμενων ανά Υποέργο, παρακαλούμε επιλέξτε κάτωθι τον τίτλο του Υποέργου

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

2ο ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 5035151

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΉΠΕΙΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ)

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 2:     19 άτομα

 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 19 άτομα)
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 0 άτομα)
 • ΗΠΕΙΡΟΣ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 0 άτομα)
 • ΘΕΣΣΑΛΙΑ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 0 άτομα)
 • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 0 άτομα)

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: (ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΚΡΗΤΗ)

 

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 3:     13 άτομα

 • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 0 άτομα)
 • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 4 άτομα)
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 4 άτομα)
 • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 5 άτομα)
 • ΚΡΗΤΗ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 0 άτομα)

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: ΑΤΤΙΚΗ

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 4:     0 άτομα

 • ΑΤΤΙΚΗ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 0 άτομα)

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2Σ: ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 5:     10 άτομα

 • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 10 άτομα)

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 2Σ: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 6:     0 άτομα

 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 0 άτομα)