Ενημέρωση

Κατασκηνωτικό Πρόγραµµα του ΕΦΚΑ 2022

Κατασκηνωτικό Πρόγραµµα του ΕΦΚΑ 2022.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2/6/2022

Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες,

΄Αρχισε η υποβολή αιτήσεων στο Κατασκηνωτικό Πρόγραµµα του ΕΦΚΑ 2022.
Οι αιτήσεις για συµµετοχή στο πρόγραµµα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ για το 2022, θα γίνουν, όπως και τα προηγούµενα χρόνια, ηλεκτρονικά, σε ενιαία πλατφόρµα για όλους τους δικαιούχους, οι οποίοι προβλέπονται στα καταστατικά των πρώην φορέων.
● Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών (έτος γέννησης 2006-2016), εν ενεργεία ασφαλισµένων των πρώην φορέων ΤΑΞΥ, ΤΥ∆ΚΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠΜΜΕ/ΤΣΕΥΠ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε, ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Α-ΤΥ∆Α, ΕΤΑΑ/ΤΥ∆Π, ΕΤΑΑ/ΤΥ∆Θ, ΕΤΑΑ/ΤΥ∆Ε (µόνο ∆ικαστικοί Επιµελητές), ΕΤΑΑ/ΤΑΣ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ, ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΟΣΕ, ΤΑΠ-ΤΡΕΝΟΣΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) και ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕ Μετάλλου
Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει κατόπιν µοριοδότησης µε βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα και το πλήθος των ανηλίκων τέκνων των αιτούντων
∆ιαδικασία υποβολής αίτησης
Προκειµένου να υποβάλλετε αιτήσεις για το πρόγραµµα των κατασκηνώσεων, θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια.
Ο σύνδεσµος για την είσοδο στην πλατφόρµα υποβολής των αιτήσεων βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr ) αλλά και στον ιστότοπο gov.gr. Πιο συγκεκριµένα η πλατφόρµα είναι προσβάσιµη:
• Από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ στην διεύθυνση: https://www.efka.gov.gr/el/aiteseis-kataskenoseon-2022
• Μέσω του gov.gr, στην διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-eephka

Σηµειώστε ότι οι παραπάνω σελίδες, εκτός από σηµεία εισόδου στην πλατφόρµα περιέχουν και τα ακόλουθα:
• Λίστα µε τις κατασκηνώσεις που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, τις ηµεροµηνίες των περιόδων και το πλήθος των θέσεων, τις οποίες έχουν προσφέρει.
• Οδηγίες χρήσης για την πλατφόρµα (αυτό το έγγραφο)
• Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το κατασκηνωτικό πρόγραµµα
• Σύνδεσµο προς την πλατφόρµα support.gov.gr , στην οποία µπορείτε να υποβάλετε αιτήµατα υποστήριξης. ∆είτε την παράγραφο «Σε περίπτωση προβλήµατος» στο τέλος του εγγράφου για περισσότερες οδηγίες.

Υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ 2022

Λίστα Κατασκηνώσεων e-ΕΦΚΑ 2022

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την συμμετοχή στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ 2022