Ενημέρωση

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Π.Ο.ΕΜ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η νέα σύνθεση του Προεδρείου της Π.Ο.Ε.Μ όπως αυτή προέκυψε μετά την ανασύνθεση του στις 29/9/2021.
Πρόεδρος – Δούκας Παναγιώτης
Α΄Αντιπρόεδρος – Αθανασιάδης Χρήστος
Β΄Αντιπρόεδρος – Μπάϊλας Ιωάννης
Γ.Γραμματέας – Κοντιζάς Μάρκος
Αν/της Γ.Γραμματέας- Τσόκας Δημήτρης
Ταμίας – Γεράρδης Βίκτωρ
Αν/της Ταμίας -Μαρουδιάς Δημήτρης
Οργανωτικός Γραμματέας –Σορώτος Ματθαίος
Οργανωτικός Γραμματέας – Ανδρίτσος Γεώργιος
Οργανωτικός Γραμματέας- Κοσμάς Κοσμάς
Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων – Νικολαϊδης Αναστάσιος
Μέλη Δ.Σ Σταυρόπουλος Ιωάννης
Σκούρτης Ανδρέας
Μπιτζάλας Πασχάλης
Γκλαβίνης Θεόδωρος
Πουλικόγιαννης Σωτήρης
Στεργίου Κώστας
Τουτουντζάκης Νίκος
Μυτιληνού Κώστας
Πολίτης Παναγιώτης
Γραμματικός Λεωνίδας
Αντωνίου Θεολόγος
Ηλιού Κώστας
Κονδύλης Γιάννης
Ξούλος Δημήτρης

Π.Ο.Ε.Μ