Ενημέρωση

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Η ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ

6/10/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΕΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ

Η απόφαση της κυβέρνησης για τη πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΔΕΗ Α.Ε σε ιδιώτες, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου και θέτει υπό αμφισβήτηση την ενεργειακή ασφάλεια, το φθηνό ρεύμα, τον κοινωνικό χαρακτήρα της ΔΕΗ , τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στην επιχείρηση.
Τα Συνδικάτα απαιτούν την παραμονή της Δ.Ε.Η υπό δημόσιο έλεγχο και θα αγωνιστούν ενάντια σε αυτή την απόφαση , η οποία θα αποβεί σε βάρος των καταναλωτών και ιδιαίτερα των λαϊκών στρωμάτων .
Δεν είναι επιτρεπτό να παραδίδεται ένα βασικό εργαλείο άσκησης κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής στους ιδιώτες.
Η Π.Ο.Ε.Μ στέκεται αλληλέγγυα και στηρίζει τον αγώνα της ΓΕΝ.Ο.Π/Δ.Ε.Η-Κ.Η.Ε

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Μ