Ενημέρωση

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Α.Β

23/6/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Α.Β
Μετά το γενικό ξεσηκωμό της ελληνικής κοινωνίας εξ αιτίας του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου, η κυβέρνηση συνεχίζει να δείχνει το σκληρό της πρόσωπο.
Στην Ε.Α.Β με απειλές κατά των εργαζομένων, ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε παρέμβαση υπέρ της πρότασης του πελάτη για είσοδο εργολάβων στο μεγαλύτερο κατασκευαστικό πρόγραμμα της Ε.Α.Β, δηλώνοντας πως σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτοί, η εταιρεία θα κλείσει και όλοι οι εργαζόμενοι θα ψάχνουν για δουλειά. Με την παρέμβαση αυτή δείχνει ότι δεν υπολογίζει το έμπειρο εργατικό δυναμικό της εταιρείας, προκειμένου να προχωρήσει ομαλά η υλοποίηση του προγράμματος.
Οι προσφυγές της διοίκησης και του μετόχου στη δικαιοσύνη, οι προσπάθειες εκφοβισμού των εργαζομένων με απειλές και η απουσία διαλόγου με ευθύνη των αρμοδίων υπουργείων, θα οδηγήσουν την αεροπορική βιομηχανία της χώρας σε μαρασμό και με δυσκολία να εξυπηρετεί το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ που είναι και ο λόγος ίδρυσης και ύπαρξης της.
Η έλλειψη διαλόγου και οι εκβιασμοί για κλείσιμο του εργοστασίου δεν φέρνουν εργασιακή ειρήνη ούτε ανάπτυξη.
Η Π.Ο.Ε.Μ καλεί την διοίκηση της Ε.Α.Β , τον Μέτοχο και τον Υπουργό Οικονομικών να ακούσουν την αγωνία των εργαζομένων, να μην αφήσουν να χαθεί έργο προς ανταγωνίστριες εταιρείες εντός και εκτός της χώρας, να εμπιστευτούν το έμπειρο και πιστοποιημένο δυναμικό της εταιρείας, ενισχύοντας το με νέους μόνιμους εργαζόμενους, να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να πράξουν ότι απαιτείται για να ενισχύσουν την προοπτική ανάπτυξης της Αμυντικής Βιομηχανίας.
Για την Ε.Ε της ΠΟΕΜ
Ο Πρόεδρος Ο Γ.Γραμματέας
Δημήτρης Τσόκας Μάρκος Κοντιζάς