Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
H περιρρέουσα ατμόσφαιρα στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα δημιουργεί ερωτηματικά και ανασφάλεια στους εργαζόμενους στα ΕΑΣ.
Η έλλειψη πρώτων και βοηθητικών υλών για την επανεκίνηση της παραγωγικής διαδικασίας ανεκτέλεστων παραγγελιών όπως και η απόφαση του ΔΣ της εταιρείας περί «αξιοποίησης « του Σ.Ε.Υ δεν είναι δυνατόν να σημαίνει εκποίηση της οικοπεδικής έκτασης .
Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα είναι εταιρεία παραγωγής αμυντικού υλικού, τυχόν απώλεια γραμμών παραγωγής και παραγωγικών δυνατοτήτων του εργοστασίου, συνιστά αποδυνάμωση της αμυντικής ικανότητας της χώρας.
Με δεδομένο ότι πολλές από τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι αδύνατον να μεταφερθούν με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της παραγωγικής δυνατότητας του Σ.Ε.Υ και της εφοδιαστικής αλυσίδας των Ε.Ε.Δ, θα πρέπει το ΥΠ.ΕΘ.Α ως αρμόδιο υπουργείο για την Άμυνα της χώρας να τοποθετηθεί αν είναι δυνατή η μετεγκατάσταση του εργοστασίου.
Μέλημα όλων πρέπει να είναι η παραγωγική αξιοποίηση του Σ.Ε.Υ , η ενδυνάμωση της παραγωγικής του δραστηριότητας με προσλήψεις προσωπικού, ρευστότητα , παραγγελίες που έχουν ανάγκη οι Ε.Ε.Δ με δεδομένη τη κρίση που αντιμετωπίζουμε με τους γείτονες μας, καθώς και στοχευμένες επενδύσεις.
Η ΠΟΕΜ δηλώνει την συμπαράσταση της στους εργαζόμενους των ΕΑΣ και ζητά άμεσες απαντήσεις από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία.
Π.Ο.Ε.Μ