Ενημέρωση

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΕΜ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

3120 10/3/2021

ΘΕΜΑ: ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΦΡΕΓΑΤΩΝ

Κύριε Πρωθυπουργέ
Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας
Κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Κύριε Αρχηγέ Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
Κύριε Αρχηγέ Γενικού Επιτελείου Ναυτικού

Η Π.Ο.Ε.Μ. ιδρύθηκε το 1924 στον Πειραιά και σήμερα μετράει πάνω από 35.000 μέλη. Στην μακρόχρονη πορεία της στάθηκε στις επάλξεις για την υπεράσπιση και προώθηση των αιτημάτων των μελών της. Είναι δευτεροβάθμια οργάνωση και είναι μέλος της ΓΣΕΕ. Μέλη της ΠΟΕΜ είναι πρωτοβάθμια σωματεία εργοστασιακά και κλαδικά, σε επιχειρήσεις όπως Αμυντικές Βιομηχανίες, Εταιρείες Τεχνολογίας, Ναυπηγεία, Χαλυβουργίες, Μεταλλικές Κατασκευές, Συρματουργίες, Καλώδια κ.λπ.
Η χώρα μας ήδη υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα και η ανάγκη συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας θα πρέπει να αποτελέσει εθνικής σημασίας προτεραιότητα. Η ένταξη 18 αεροσκαφών RAFALE στη δύναμη της Πολεμικής μας Αεροπορίας και η προοπτική αγοράς κι άλλων του ίδιου τύπου ή και των F.35 όπως φημολογείται, εκτός από την ποιοτική και αμυντική αναβάθμιση του στόλου των μαχητικών, θα έπρεπε να δώσει την ευκαιρία στις Ελληνικές Αμυντικές Βιομηχανίες και στους εργαζομένους τους να αποκτήσουν τεχνογνωσία, τόσο στο τομέα κατασκευής όσο και συντήρησής τους, στηρίζοντας με αυτό το τρόπο και το αξιόμαχο της άμυνας της Χώρας.
Οι χιλιάδες Έλληνες εργαζόμενοι που μοχθούν καθημερινά στις αμυντικές βιομηχανίες της πατρίδας μας, με υψηλή κατάρτιση και άριστη εξειδίκευση, μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στα εξοπλιστικά προγράμματα, προσφέροντας σημαντικά οφέλη στην αμυντική θωράκιση της χώρας αλλά και στην οικονομική της ανάκαμψη.
Με αφορμή την προμήθεια νέων φρεγατών και εκσυγχρονισμού των ΜΕΚΟ του Π.Ν., προϋπολογισμού 5 δις € με 8ετή ορίζοντα υλοποίησης, σας ζητάμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα έχουν ως στόχο τη διατήρηση αλλά και την εξέλιξη της υφιστάμενης εγχώριας παραγωγικής και τεχνολογικής βάσης.
Η έμπρακτη στήριξη αλλά και η αξιοποίηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας θα πρέπει να απαιτείται με συγκεκριμένους όρους στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας προμήθειας. Η εμπειρία ετών έχει δείξει ότι συζητήσεις για βιομηχανική συνεργασία και συμμετοχή μετά την επιλογή του αναδόχου έχουν μηδενικό ή ελάχιστο αποτέλεσμα. Η επίτευξη κατ’ ελάχιστο 40% συμμετοχή – υποστήριξη επί της αξίας του εξοπλιστικού προγράμματος των φρεγατών στην εγχώρια βιομηχανία, είναι απόλυτα εφικτή και αναγκαία, καθώς κινείται σε νόμιμα ευρωπαϊκά πρότυπα και στρατηγικές που ακολουθούν όλες οι προηγμένες χώρες του κόσμου.
Δεν πρέπει επίσης να μας διαφεύγει ότι η ένταξη της Ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο κτίσιμο αυτών των φρεγατών αλλά και των οπλικών τους συστημάτων, που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αξίας του προγράμματος (περισσότερο από 60%), θα προσδώσει και τον αναγκαίο εξαγωγικό προσανατολισμό, που αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την μακροχρόνια βιωσιμότητα της και την δύναμη να συμβάλει ενεργά στο μέλλον της Εθνικής Οικονομίας.
Πέρα όμως από την Εθνική στάση στήριξης των βιομηχανιών προκύπτουν και σημαντικά οφέλη για την Ελληνική Οικονομία. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), για κάθε 1 εκ. € κύκλου εργασιών της βιομηχανίας προστίθενται 22 νέες θέσεις εργασίας στη χώρα. Κάνοντας μια απλή αναγωγή στον προϋπολογισμό του προγράμματος φρεγατών ύψους 5 δις €, μπορεί εύκολα να καταλάβει κάποιος την ουσιαστική και άκρως θετική επίδραση που θα επιφέρει στην Ελληνική Οικονομία και απασχόληση η διευρυμένη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Παράλληλα, η συμμετοχή σε προηγμένους τεχνολογικούς τομείς, σύμφωνα πάντα με την μελέτη του ΙΟΒΕ, είναι καταλυτική ως προς το ύψος των επενδύσεων για έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και δημιουργία θέσεων υψηλής εξειδίκευσης ως καθοριστικό μέσο για την επίτευξη του Braingain.
Εκτός από τα οφέλη στην Οικονομία, με την ενεργό συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας και την ανάπτυξη εγχώριων υποδομών, οι Ένοπλες δυνάμεις απεξαρτώνται κατά ένα σημαντικό ποσοστό από τους ξένους προμηθευτές και μπορούν να βασίζονται στην εγχώρια τεχνογνωσία και τεχνική υποστήριξη, με συνέπεια ο χρόνος επισκευών αλλά και ανταπόκρισης σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών να είναι άμεσος και ουσιαστικός.
Λόγω της δυνατότητας που έχετε να συμβάλετε άμεσα και δημιουργικά, ώστε με τις παρεμβάσεις σας να θωρακίσετε την άμυνα της χώρας αλλά και να τονώσετε δυναμικά την Οικονομία και την απασχόληση, ζητάμε άμεσα συνάντηση μαζί σας.
Για την Ε.Ε της ΠΟΕΜ
Ο Πρόεδρος Ο Γ.Γραμματέας
Δημήτρης Τσόκας Μάρκος Κοντιζάς