Ενημέρωση

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

“ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ν.3982/2011“

Συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούμε ότι, με απόφαση της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, σε ότι αφορά στη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων των τεχνικών επαγγελμάτων με βάση το Ν. 3982/2011, η περίοδος αναστολής για τη διενέργειά τους έληξε στις 30/11/2020. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κανονικά από 1/12/2020 τηρουμένων όλων των μέτρων ασφαλείας και για ολιγομελείς ομάδες υποψηφίων εργαζομένων.
Σε ότι αφορά στο πρακτικό μέρος της εξέτασης, είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τους υπευθύνους των εργαστηρίων στο ΠΑΔΑ.

Π.Ο.Ε.Μ.