Ενημέρωση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ,ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4756/26.11.20 (ΦΕΚ τεύχος Α 235/26.11.2020) δίδεται νέα παράταση στη θητεία των διοικητικών οργάνων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών εφόσον είτε έληξε η θητεία τους στις 11/6/2020 και μετά ή λήγει για πρώτη φορά ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, παρατείνεται έως στις 30.6.2021.
Έως τις 30.6.2021 οι συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Ν.1264/1982, των σωματείων που λειτουργούν βάσει του Α.Κ ή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , όπως και των εργοδοτικών οργανώσεων, δύνανται να διεξάγονται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησης τους, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους.

Π.Ο.Ε.Μ