Ενημέρωση

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14/9/2020

Προς:
– Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας
κ. Ιωάννη Κούτρα.
– Τον Δ/ντα Σύμβουλο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας
κ. Γρηγόριο Φρέσκο.

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Δ/ντα Σύμβουλε,

΄Υστερα από τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των εργαζομένων στην Ε.Α.Β. καθώς και με το επίδομα της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ζητούμε να πραγματοποιηθεί, το συντομότερο δυνατό, συνάντηση της Ομοσπονδίας μας μαζί σας και με τη συμμετοχή του Σωματείου των Εργαζομένων στην Ε.Α.Β., προκειμένου να συζητήσουμε γι αυτά τα θέματα και να προβούμε στην επίλυση τους.
Θα αναμένουμε την απάντησή σας για την πραγματοποίηση άμεσα αυτής της συνάντησης.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ