Ενημέρωση

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΠΟΕΜ 20 ΜΑΙΟΥ 2020

Πρόεδρος – Δημήτρης Τσόκας –
Α΄Αντιπρόεδρος – Χρήστος Αθανασιάδης
Β΄Αντιπρόεδρος – Κοσμάς Κοσμάς
Γ.Γραμματέας – Μάρκος Κοντιζάς
Αν/της Γ.Γραμματέας-Κορέτζελος Ανδρέας
Ταμίας – Γεράρδης Βίκτωρ
Αν/της Ταμίας -Μαρουδιάς Δημήτρης
Οργανωτικός Γραμματέας –Σορώτος Ματθαίος
Οργανωτικός Γραμματέας – Μπαϊλας Γιάννης
Οργανωτικός Γραμματέας- Βάσσος Δημήτρης
Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων – Κάζας Γιώργος
Μέλη Δ.Σ
Σκούρτης Ανδρέας
Μπαλογιάννης Βαγγέλης
Πουλικόγιαννης Σωτήρης
Στεργίου Κώστας
Τουτουντζάκης Νίκος
Μυτιληνού Κώστας
Πολίτης Παναγιώτης
Γραμματικός Λεωνίδας
Αντωνίου Θεολόγος
Βασιλός Παναγιώτης
Ηλιού Κώστας
Κονδύλης Γιάννης
Μπιτζάλας Πασχάλης
Ρούμπου Αικατερίνη