Ενημέρωση

ΤΟ ΦΕΚ με την επέκταση της λήψης ειδικής άδειας και σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου

document(2)