Ενημέρωση

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

                                    ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

                                                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 22 / 5.12.18

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ.Λ.Π.

ΜΕΤΑΛΛΟΥ  ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

 

 

Στην Αθήνα σήμερα. 25 Οκτωβρίου 2018 , οι υπογράφοντες , αφ΄ενός  κ.κ.

Καββαθάς Γεώργιος Πρόεδρος και Κουράσης  Γεώργιος  Γεν.Γραμματέας ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος «ΓΣΕΒΕΕ»  και Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος και Παπαευθυμίου Χρήστος Γεν.Γραμματέας  της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινίου Σιδηροκατασκευαστών, αφετέρου οι  Τσόκας Δημήτρης Πρόεδρος  και  Koντιζάς Μάρκος Γεν.Γραμματέας  , ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου «ΠΟΕΜ»

Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι  για την υπογραφή της παρούσας σ.σ.ε, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν  τα εξής:

 

Οι διατάξεις της Σ.Σ.Ε  Εργατοτεχνιτών και  υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και τμημάτων  παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κ.λ.π μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας, που  υπεγράφη  στις  14 Νοεμβρίου 2016   και καθορίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας καθώς και τα επιδόματα πάσης φύσης κατηγορίας και ειδικότητας που    προβλέπονται για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και ισχύει έως την 14 Νοεμβρίου 2017   εξακολουθεί να ισχύει  για δύο έτη ακόμη δηλαδή έως την 14 Νοεμβρίου 2019 χωρίς καμία μεταβολή  ως προς όλους τους  προβλεπόμενους όρους της όπως είχαν διαμορφωθεί την 14-2-2013 (μισθοί , επιδόματα, τριετίες κ.λ.π).

 

Τα συμβαλλόμενα μέλη

 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΓΣΕΒΕΕ                                                                  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΟΒΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ                                                   ΘΕΟΦΙΛΟΣ  ΠΑΓΙΑΤΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ                                            ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

                                        ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.Ε.Μ

 

     ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΤΣΟΚΑΣ                         ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ