Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2018

                                        

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

———————

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

( Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. –  Ν.Π.Δ.Δ. )

 

                           Αθήνα  8/ 06 /2018

                        

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Θ.

ΤΗΛ: 2103676995

FAX: 2104111679

email: anastasopoulou.th@eteaep.gov.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘEMA:  Φιλοξενία παιδιών των ασφαλισμένων του τέως Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του τέως ΤΑ.Π.Ι.Τ, σήμερα Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

 

Οι εγγραφές των κατασκηνωτών θα πραγματοποιηθούν από την 11/6/2018 έως και την 14/6/2018 για την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο και από 18/6/2018 έως 29/6/2018 για τις Β΄& Γ΄.

 Οι εγγραφές θα γίνονται με  ελεύθερη επιλογή των γονέων, στα κάτωθι γραφεία και ώρες από 9:00 έως 14:00 π.μ., όλες τις εργάσιμες ημέρες.

α) Στην Αθήνα, στην οδό Ακαδημίας 58 & Ιπποκράτους, στον 3ο όροφο, γραφείο 305, τηλ. 2103676898

β) Στην Πάτρα, οδός Κανακάρη 46-52, όροφος 1ος, τηλ. 2610220634

γ) Στην Λιβαδειά, οδός Δ. Παπασπύρου 11, ισόγειο τηλ. 2261020547

δ)  Στην Καβάλα, οδός Δαγκλή 8 , όροφος 3οςτηλ. 2510220248

ε)  Στη Θεσσαλονίκη, οδός Πτολεμαίων 10,  όροφος 1ος , τηλ. 2310522130, 2310515921

στ)  Στην Κοζάνη, οδός  Ν. Δελιαλή 4 ( πάροδος Βενιζέλου), ισόγειο, τηλ. 2461021671

ζ)  Στα Ιωάννινα, οδός Φώτη Τζαβέλα 5, 1ος όροφος, τηλ. 2651030902

η)  Στη Λάρισα, οδός Ανθίμου Γαζή 3, όροφος 2ος,τηλ. 2410530801

     θ) Στο Ηράκλειο Κρήτης, Μ. Πρεβέλης 86 – 88, 1οςόροφος, τηλ.: 2810 287476

 

 

Προϋποθέσεις φιλοξενίας:

Αγόρια και κορίτσια, παιδιά ασφαλισμένων και εργαζομένων του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του τέως ΤΑ.Π.Ι.Τ., που έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές ή έχουν ελεγχθεί οι επιχειρήσεις που εργάζονται οι ασφαλισμένοι, για 50 ημέρες εργασίας, κατά τη διάρκεια του έτους 2017, ή ένας από τους δύο γονείς ασφαλιζόταν ως εργατοϋπάλληλος  του Ταμείου Μετάλλου έως 31/12/2016 και το έτος 2017 επιδοτήθηκε ως άνεργος, από τον Ο.Α.Ε.Δ.

– Τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν να είναι ηλικίας 6 έως 14 χρονών (γεννηθέντα από 1/1/2004 – 31/12/2012).

Τα έξοδα μεταφοράς των παιδιών στις κατασκηνώσεις, θα βαρύνουν τους γονείς των κατασκηνωτών.

 

Δικαιολογητικά εγγραφής

•  Αίτηση που θα χορηγείται από τα κατά τόπους γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

•  Ιατρικό δελτίο που θα χορηγείται από τα κατά τόπους γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π , θα   συμπληρώνεται από το γονέα και θα υποβάλλεται απευθείας στην κατασκήνωση και Αποδεικτικό Υγείας από ΙΚΑ ή ιδιώτη γιατρό που θα υποβάλλεται απευθείας στην κατασκήνωση.

•  Δύο πρόσφατες φωτογραφίες κατασκηνωτή (όχι φωτοτυπία).

•  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εργοδότη για καταβολή εισφορών 50 ημερομισθίων στον Τομέα Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου για το έτος 2017 ή μηχανογραφημένα ατομικά δελτία εισφορών  του Τομέα Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου για το έτος 2017  ή ΠΕΕ για αντίστοιχα ημερομίσθια ή ένας από τους δύο γονείς ασφαλιζόταν ως εργατοϋπάλληλος  του Ταμείου Μετάλλου έως 31/12/2016 και το έτος 2017 επιδοτήθηκε ως άνεργος, από τον Ο.Α.Ε.Δ.

• Η κάρτα κατασκηνωτού και η υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης που θα χορηγείται μαζί με την αίτηση, θα συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα (μόνο τα στοιχεία της κάρτας κατασκηνωτού) και θα παραδίδεται στα κατά τόπους γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

 

Η συμμετοχή των παιδιών στα προγράμματα των κατασκηνώσεων τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

 

 

 

                                                                        ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ