Ενημέρωση

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

                                                                              ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

1. Η  ημέρα της γιορτής  του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα  28  Μαΐου 201 8 ) δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. 

Ωστόσο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν όταν η ημέρα του Αγίου Πνεύματος Δευτέρα έχει χαρακτηριστεί αργία από διάταξη της ΣΣΕ, Κανονισμός Εργασίας της επιχείρησης, σύμφωνα με την επιχειρησιακή συνήθεια και ‘εθιμο, σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ίδια ημέρα.

Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργάζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους,  ενώ όσοι αμείβονται με την ημέρα πληρωμής, δικαιούνται να λάβουν την ημέρα τους (άρθρο 2 παρ.3 ΝΔ 3755/1955).

Αν και η επίδοσή του έχει οριστεί για την ημέρα του εορτασμού του Αγίου Πνεύματος  , η οποία εργάστηκε φέτος κατά παρέκκλιση, τότε για πλήρη απασχόληση οι υπάλληλοι δικαιούνται προσαύξηση του μισθού κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με τη μέρα και άλλο ημερήσιο ποσό τους, ο οποίος θα υπολογιστεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.

2.  Η  ημέρα της γιορτής  του Αγίου Πνεύματος  έχει αναγνωριστεί ως αργία  σύμφωνα με ειδικές διατάξεις περί  συλλογικών συμβάσεων  εργασίας ή άλλων αποφάσεων για  κατηγορίες  εργαζομένων, όπως :

Β ιβλιοπωλείων, Διαγνωστικών Κέντρων, Δημοσιογράφους Περιοδικών, Εργοδηγούς Σχεδιαστές,  Οίκων  Ευγηρίας, Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλίας κλπ, Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων, Θυρωρούς, Καπνοβιομηχανιών, Κλινικών, Ξυλεμπορικών Καταστημάτων (Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων), Περιοδικών, Πετρελαιοειδών επιχειρήσεων, Πρακτορείων Ναυτιλιακών κλπ ., Ραδιοηλεκτρολόγοι – Ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας, Ραδιοφωνικοί Σταθμοί, Ραδιοφωνικοί Τεχνικοί, Ρυμούλκες Ναυαγοσωστικών Γραφείων, Τηλεοπτικοί Σταθμοί, Τηλεοπτικοί τεχνικοί Β. Ελλάδος, Τυπογράφους Επαρχιακών ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, Φορτοεκφορτω τές Ημερήσιων ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, Φροντιστηρίων Μέσης, Ανώτερης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Ξένων Γλωσσών, Φωτοστοιχειοθέτες, Χειριστές βιομηχανικών κλπ επιχειρήσεων, Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Τεχνικών Έργων

 

Στοιχεία των ΣΣΕ καθώς και κωδικοποιήσεις συλλογικών ρυθμίσεων μπορούν να αναζητηθούν στη σελίδα του Ο.ΜΕ.Δ. στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.omed.gr/el/syllogikes-rythmiseis

ΠΗΓΗ – ΓΣΕΕ