Ενημέρωση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Σ.Σ.Ε ΣΤΗΝ Ε.Α.Β

 
                                                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
                                                                          ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Σ.Σ.Ε ΣΤΗΝ Ε.Α.Β
 
           Η ΠΟΕΜ καταγγέλλει την απαράδεκτη στάση του Υπουργού Οικονομικών κ. Τσακαλώτου, ο οποίος μονομερώς, από την συμφωνημένη
           και υπογεγραμμένη  από τις 12/10/17, συλλογική σύμβαση εργασίας των εργαζομένων στην ΕΑΒ, αφαίρεσε 4 άρθρα της σύμβασης. 
           Στηρίζουμε τον αγώνα των συναδέλφων της ΕΑΒ, την 3η στάση εργασίας και την συγκέντρωση που πραγματοποιούν σήμερα στο 
           Υπουργείο Οικονομικών.  
           Απαιτούμε την άμεση και πλήρη εφαρμογή της συμφωνηθείσας και υπογεγραφείσας  σύμβασης  εργασίας. 
 
                                                               Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΜ