Ενημέρωση

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ

        ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΕΜ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ

          Δ.Σ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ    ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

          κ.Γ.ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ

 

ΘΕΜΑ: “Πρόταση επιμερισμού των κοινών Δαπανών του ΤΑΠΙΤ“

 

       Σε συνέχεια των συναντήσεών μας σχετικά με το θέμα των κοινών δαπανών του ΤΑΠΙΤ, σας καταθέτουμε γραπτώς τις θέσεις και προτάσεις μας:

       Ο σημερινός τρόπος συμμετοχής των πρώην Ταμείων στις κοινές δαπάνες του ΤΑΠΙΤ (Ν3655/2008) με τον επιμερισμό ετησίως κατά ποσοστό ευρισκόμενο από τον λόγο των εσόδων κάθε Τομέα και Λογαριασμού από εισφορές ασφαλισμένων, είναι απαράδεκτος και λεηλατεί τις εισφορές των ασφαλισμένων.  ΄Αλλωστε είναι κοινώς αποδεκτή αυτή η άποψη από τους πάντες.

       Σας γνωρίζουμε ότι ως ανεξάρτητο Ταμείο, το Ταμείο Πρόνοιας Μετάλλου – ΤΑΠΕΜ – είχε λειτουργικό κόστος 9,10% των εσόδων του.

       Με τη ρύθμιση του λόγου των εσόδων από εισφορές, το λειτουργικό κόστος ανήλθε σε ποσοστό 17,20%.

Επιδοτούμε δηλαδή άλλους Τομείς (πρώην Ταμεία), στηρίζοντας το υψηλό εφ΄άπαξ που καταβάλλουν, όταν οι μεταλλεργάτες λαμβάνουν σε μέσους όρους 8.500 ευρώ εφ΄άπαξ.

       Σας είναι γνωστό, ότι αν δεν υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού, το εφ΄άπαξ θα μειωθεί ακόμη περοσσότερο.  Σήμερα, ανέρχεται σε 25,3 βασικές επικουρικές συντάξεις, οι οποίες από το 2013 θα μειωθούν κάτω από το 20% της κύριας σύνταξης, Ν.3655/08.

       Σημειώνουμε επίσης ότι το ΤΑΠΙΤ, ως νέος φορέας, δεν προσφέρει απολύτως τίποτα στους ασφαλισμένους μεταλλεργάτες, αντίθετα, υποβάθμισε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα:

α)Το εφ΄άπαξ καταβάλλεται σε διπλάσιο χρόνο (από 4 μήνες σε 7,5 μήνες με αυξητικές χρονικές τάσεις).

 

                                                 – 1 –

                                            

β)Διατηρούνται στον Πειραιά οι υπηρεσίες του πρώην ΤΑΠΕΜ σε 5όροφο κτίριο όπως και πριν, με το ανάλογο κόστος και τα αναποτελεσματικά συχνά δρομολόγια Αθήνα-Πειραιά.

γ)Αυξήθηκε το λειτουργικό κόστος, όπως προαναφέραμε, και παρ΄όλα αυτά αδυνατεί το ΤΑΠΙΤ να απογράψει την ύπαρξη 28.193 επιχειρήσεων με 67.000 ανασφάλιστους μεταλλεργάτες, οι οποίες θα έπρεπε να καταβάλλουν εισφορές και δεν είναι καν απογεγραμμένες και εντοπίσθηκαν από το ΤΑΠΕΜ πριν την εφαρμογή του Ν.3655/08.

δ)Δεν έχει διευθετηθεί το θέμα της ιδιόκτητης κατασκήνωσης στα Βίλλια, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος να χαθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς και να περιέλθει στο Δήμο Βιλλίων διότι δεν θα λειτουργήσει για δύο έτη.

Επειδή αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί, που θα αποδοθούν ευθύνες;

ε)Το εφ΄άπαξ εκδίδεται από εργαζόμενους STAGE και με την αποχώρησή τους θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν πληρωθούν οι θέσεις.

Πρόταση:

        Εκτός των παραπάνω προβλημάτων που θα πρέπει να απαντηθούν, προτείνουμε, η νομοθετική ρύθμιση που πρόκειται να καταθέσετε στη Βουλή με αναδρομική ισχύ από το 2009, να προβλέπει τον παρακάτω τρόπο επιμερισμού των δαπανών:

 

       Επιμερισμός των Δαπανών ετησίως, κατά ποσοστό ευρισκόμενο από τον αριθμό των υπαλλήλων που απασχολεί ο κάθε Τομέας.

Με το ίδιο ποσοστό θα επιβαρύνεται ο κάθε Τομέας για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Μόνο έτσι θα υπάρχει δικαιοσύνη και θα καταβάλλει ο κάθε Τομέας ποσά που αναλογούν στο κόστος λειτουργίας του.   

       Θεωρούμε ότι είναι ο μοναδικός δίκαιος τρόπος και ο μόνος που σέβεται τις εισφορές των ασφαλισμένων, και στην προκειμένη περίπτωση ιδιαίτερα αυτών των Εμποροϋπαλλήλων και των Μεταλλεργατών που λαμβάνουν και το χαμηλότερο και μη ανταποδοτικό εφ΄άπαξ.

 

                                                              Με εκτίμηση

                                                  

                                                      Ιωάννης Στεφανόπουλος

 

                                                         Πρόεδρος ΠΟΕΜ

                                                        Μέλος Δ.Σ. ΤΑΠΙΤ

                                     

                                              – 2 –