Ενημέρωση

Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΕΜ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3655/08 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

                 Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΕΜ

          

            ΜΕ ΤΟ Ν.3655/2008 (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ  ΝΟΜΟΣ ) ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

 

 

 

Το πρώην  Ταμείο μας  (ΤΑΠΕΜ) καθώς  και τα, Εμπορικών Καταστημάτων, Φάρμακου, Λιμενεργατών, Ο.Υ.Θ, είναι υποχρεωμένα από τον Ν.3655/08 να καταβάλλουν συνολικά 1.629.574 ευρώ στα υπόλοιπα ενοποιημένα ταμεία Λιπασμάτων, Τσιμέντων, Ιπποδρομιών, Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Ο.Λ.Π, Εθνικού Θεάτρου, Ο.Λ.Θ, για πληρωμή των δικών τους υπαλλήλων. Ο λόγος; Δεν έχουν πολλά έσοδα από εισφορές!!!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, ΠΟΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΙΝΟΥΝ (ΛΕΗΛΑΤΟΥΝΤΑΙ),

 ΠΟΙΑ ΤΑΜΕΙΑ  ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ.

 

                         ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ     

                                                  ΤΑΠΙΤ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΟ   

      ΤΑΠΙΤ

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ

ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥ ΑΠΟ

ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥ

ΜΕΤΑΛΛΟΥ

384.836,04

 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

 

     50.480,48

ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

 

      26.105,95

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

 

      49.887,17

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

 1.172.718,14

 

ΦΑΡΜ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ

        49.033,55

 

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

 1.334.642,78

ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

           503,86

 

ΟΛΠ

 

      16.483,51

ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

 

        3.411,32

ΟΥΘ

        22,483,26

 

ΟΛΘ

 

 148.563,64

  ΣΥΝΟΛΟ

 1.629.574,85

1.629.574,85

 

 

 

    Για τον λόγο αυτό στο Δ.Σ του ΤΑΠΙΤ με θέμα την μεταφορά των ποσών όπως εμφανίζονται στον πίνακα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΜ και μέλος του Δ.Σ καταψήφισε την εισήγηση μεταφοράς  κάνοντας την παρακάτω δήλωση:

 

                ΔΗΛΩΣΗ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ

 

«   τον λόγο έλαβε το μέλος του Δ.Σ κος Στεφανόπουλος Ιωάννης λέγοντας: Διαφωνώ με την μεταφορά ποσών  από του Τομείς Μετάλλου, Εμπορικών Καταστημάτων, Φαρμάκου, Ο.Υ.Θ και Λιμενεργατών, στους Τομείς (πρώην Ταμεία) Λιπασμάτων, Τσιμέντων, Ιπποδρομιών, Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Ο.Λ.Π, Ο.Λ.Θ, κ.λ.π, για να πληρωθούν οι υπάλληλοι που απασχολούνται σε αυτά τα Ταμεία.

    Ζητώ να μην ανατραπεί η απόφαση του Δ.Σ. 223/7.4.09 η οποία ομόφωνα συμφωνήθηκε τότε και χαρακτηρίσθηκε δίκαια, η οποία αφορούσε τον επιμερισμό των δαπανών μισθοδοσίας των υπαλλήλων ΟΧΙ με το Ν.3655/08, αλλά ανάλογα με τους υπαλλήλους που εργάζονται στον κάθε Τομέα (πρώην Ταμεία).

   Η δήθεν «τακτοποίηση» σήμερα των καταβληθέντων ποσών είναι λεηλασία των εισφορών  των εργαζομένων.

    Δεν μπορεί το Ταμείο Μετάλλου, το Ταμείο Εμποροϋπαλλήλων κ.λ.π  να χρηματοδοτούν  και να πληρώνουν  μισθούς άλλων υπαλλήλων  ενοποιημένων Ταμείων στο ΤΑΠΙΤ, όταν μάλιστα τα Ταμεία αυτά καταβάλλουν τετραπλάσια και πενταπλάσια εφ άπαξ στους ασφαλισμένους τους.

    H επίκληση  της νομιμότητας συγκρούεται  με τη δικαιοσύνη και την ηθική.

    Τις παραπάνω αρχές έχω κληθεί να υπηρετώ από τους συναδέλφους μου στο Δ.Σ του ΤΑΠΙΤ και στην προκειμένη περίπτωση την υπεράσπιση  των εισφορών των Μεταλλεργατών.

‘Οτι  είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα και ηθικό.

   Καταψηφίζω την μεταφορά των ποσών με αίσθημα  ευθύνης , συνέπειας, αρνούμενος να είμαι θεματοφύλακας ενός ληστρικού και αντισυνταγματικού νόμου.»

 

Να σημειώσουμε ότι :

 

Α- πέντε εκπρόσωποι  Ταμείων καταψήφισαν , δύο ψήφισαν  Λευκό και ένας εκπρόσωπος υπερψήφισε μαζί με την πρόεδρο του Ταμείου.

Μετά  από αυτό το αποτέλεσμα κατά πλειοψηφία δεν έγινε δεκτή η εισήγηση της κεντρικής υπηρεσίας για μεταφορά των ποσών και ο κυβερνητικός επίτροπος άσκησε βέτο  επειδή θεωρεί ότι ο νόμος υπερισχύει.

 

Β- σε  συνάντηση της ΠΟΕΜ αλλά και των εκπροσώπων των παραπάνω Ταμείων με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.Γ.Κουτρουμάνη μας δηλώθηκε ότι  η ρύθμιση συμμετοχής στις δαπάνες του ΤΑΠΙΤ του Ν.3655/08 είναι άδικη και ότι  θα αντικατασταθεί εντός  3 μηνών.