Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Πειραιάς, 23/3/2023
Αρ. Πρωτ.: 3505

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ υποβολής αιτήσεων στις κάτωθι Περιφέρειες.

 

Στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» με κωδικό: 5035151

 

Αγαπητή/έ υποψήφια/ε,
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την Πράξη μας.
Σας ενημερώνουμε ότι για τις κάτωθι περιφέρειες:

 

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ/ ΥΠΟΕΡΓΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ  (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)

 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΤΗ

 

καθώς, ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα υπολείπεται του στόχου της Πρόσκλησης (σύμφωνα με τα στοιχεία συμμετεχόντων στην Πράξη), η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων έχει ενεργοποιηθεί εκ νέου για υποβολή αιτήσεων στις προαναφερόμενες πέντε (5) περιφέρειες.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ότι η πλατφόρμα παραμένει ανοικτή για υποβολή αιτήσεων και για την κάτωθι περιφέρεια σύμφωνα με την με  ΑΠ ΠΟΕΜ  3420-17.10.22 Ανακοίνωση.

 

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ/ ΥΠΟΕΡΓΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 2Σ (ΥΠΟΕΡΓΟ 5)ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα για τις λοιπές περιφέρειες της χώρας πλην των ανωτέρω, έχει ξεπεράσει το προβλεπόμενο όριο της πρόσκλησης, ως εκ τούτου η δυνατότητα της πλατφόρμας για υποβολή αιτήσεων έχει απενεργοποιηθεί.

Για να υποβάλετε την αίτηση, κάντε κλικ εδώ.