Ενημέρωση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 23/12/2022
Α.Π: 3456

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Δ’ κύκλος (2/2022 /ΠΟΕΜ)

στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» με κωδικό  MIS 5035151

 


Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/12/2022 η ημερομηνία υποβολής /παραλαβής των αιτήσεων υποψηφίων στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συνεργατών, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ», με MIS 5035151, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», για την σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου  ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κωδ. 02: Υπεύθυνος Παρακολούθησης Οικονομικού Αντικειμένου

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή, 30/12/2022 και ώρα 12:00 στη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Π.Ο.Ε.Μ.)

Ταχ. Διεύθυνση: ΟΜ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ 6 & ΦΙΛΩΝΟΣ 2, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλέφωνο : 2104174159

ή

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: poem@otenet.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ