Ενημέρωση

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – 1ο ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Πειραιάς, 29/07/2022
Αρ. Πρωτ.: 3389

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1ου ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη με κωδικό 5035151

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Π.Ο.Ε.Μ.) ως Δικαιούχος Φορέας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» με MIS 5035151, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» µε συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής ωφελούμενων και την Έγκριση των Πρακτικών των αρμοδίων Επιτροπών Ενστάσεων και Επιλογής ωφελούμενων με την από 29/07/2022 Απόφαση της Ε.Ε. της ΠΟΕΜ,  προβαίνει στη Συγκρότηση και Ανάρτηση του 1ου Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων και

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

τους Οριστικούς Πίνακες κατάταξης του 1ου Οριστικού Μητρώου Ωφελούμενων ανά Υποέργο, οι οποίοι περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες:

 • Επιλεγέντες κατά φθίνουσα σειρά
 • Επιλαχόντες κατά φθίνουσα σειρά και
 • Απορριφθέντες
Σημειώνεται ότι το 1ο Οριστικό Μητρώο Ωφελούμενων αφορά την αξιολόγηση των αιτήσεων που υπεβλήθησαν από τις 11/05/2022 έως και τις 11/06/2022

Για να δείτε τους προσωρινούς Πίνακες του Μητρώου Ωφελούμενων ανά Υποέργο, παρακαλούμε επιλέξτε κάτωθι τον τίτλο του Υποέργου

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1ο ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 5035151

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΉΠΕΙΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ)

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 2:     694 άτομα

 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ :Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 95 άτομα)
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 320 άτομα)
 • ΗΠΕΙΡΟΣ :Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 80 άτομα)
 • ΘΕΣΣΑΛΙΑ :(Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 90 άτομα)
 • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ :Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 90 άτομα)

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: (ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΚΡΗΤΗ)

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 3:     204 άτομα

 • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 40 άτομα)
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 80 άτομα)
 • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 15 άτομα)
 • ΚΡΗΤΗ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 40 άτομα)
 • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 16 άτομα)

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: ΑΤΤΙΚΗ

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 4:     176 άτομα

 • ΑΤΤΙΚΗ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 176 άτομα)

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2Σ: ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 5:     31 άτομα

 • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 21 άτομα)

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 2Σ: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 6:     45 άτομα

 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (Σύνολο Επιλεγέντων Περιφέρειας 45 άτομα)