Ενημέρωση

Παράταση ημερομηνίας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης “Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την ΠΟΕΜ“ με κωδικό MIS 5035151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ