Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» MIS 5035151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση επιλογής στελεχών ΟΕ ΠΟΕΜ 5035151

1Α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1Γ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

1Δ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ