Ενημέρωση

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2019 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Από το αρμόδιο τμήμα του ΕΦΚΑ μας ενημέρωσαν ότι τα δικαιολογητικά για τις κατασκηνώσεις του έτους 2019 είναι τα συνημμένα.