Ενημέρωση

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΕΜ ΣΤΗΝ “ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
ΑΘΗΝΑ

Κ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΑ.

Αθήνα, 17/06/2009
Με κατάπληξη αν όχι με οργή διαβάσαμε το άρθρο σας της 31ης Μαΐου 2009 
σελ. 46, όπου γίνεται αναφορά σχετικά με καταγγελίες εργαζομένων στο 
εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών, που εδρεύει στην Ξάνθη με την 
επωνυμία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Ε.Β.Ε

Η επιλεκτική καταγραφή των δηλώσεων μας αναιρούν την ουσία αυτών αφού 
ούτε το ακριβές περιεχόμενο τους συνάγεται αλλά ούτε και ο πυρήνας τους.
Αν αναλογιστεί  μάλιστα κάποιος ότι λίγα φύλλα πριν και συγκεκριμένα 
στην σελ. 32 υπήρχε ολοσέλιδη καταχώριση διαφήμισης της ως άνω 
εταιρίας, όσο καλόπιστα και αν θέλει να σκέφτεται οδηγείται σε 
αντίθετα συμπεράσματα!
Η ως άνω μάλιστα διαπίστωση επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η 
σελίδα όπου υποτίθεται ότι φιλοξενούνταν οι καταγγελίες μας αυτή 
πλαισιώνεται από φωτογραφικό υλικό που προσκομίσθηκε από την αντίθετη 
πλευρά και μόνο με ωραιοποιημένη την κατάσταση, χωρίς δε την 
δημοσίευση φωτογραφικού υλικού όπου αποτυπώνεται η πραγματική 
κατάσταση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στον 
χώρο παραγωγής.
Οι θέσεις της εταιρίας δε είναι διατυπωμένες όπως ακριβώς και στα 
δικαστήρια από την νομική τους εκπροσώπηση.
Ενώ αντίθετα οι θέσεις μας επ? ουδενί δεν μπορούν να προκύψουν από 
αυτά που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.
(Σας αποστέλλω ξανά το πλήρες δήθεν προς δημοσίευση άρθρο :

Η παρέμβαση της ΓΣΕΕ. και της ΠΟΕΜ  ” η καταγγελία της
σύμβασης εργασίας του Γρηγοριάδη έγινε παράνομα και καταχρηστικά, 
διότι απαγορεύεται η απόλυση εργαζόμενου λόγω της  ιδιότητας του ως   
μέλους Δ.Σ. Σωματείου, δεν τηρήθηκε ως όφειλε η προβλεπόμενη από τον 
νόμο ειδική διαδικασία ως προστατευόμενο μέλος ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών, η εταιρία μέσω των 
νομίμων εκπροσώπων της τελούσε εν γνώσει της προστατευόμενης 
συνδικαλιστικής του ιδιότητας, δεδομένου ότι ο ίδιος παρότρυνε 
συναδέλφους του προς εγγραφή νέων μελών του νεοϊδρυθέντος Σωματείου 
Μετάλλου Νομού Ξάνθης, αλλά και λόγω της ανάπτυξης εκ μέρους του 
έντονης συνδικαλιστικής δράσης εντός του χώρου της επιχείρησης, αφού 
αφενός ενημέρωνε ο ίδιος τους συναδέλφους του για τα προβλήματα υγείας 
που υπήρχαν σχετικά με τον μόλυβδο, και αφετέρου αναπτύσσοντας την 
πρόθεση να δημιουργήσει επιχειρησιακό σωματείο, δηλαδή σωματείο εντός 
των εγκαταστάσεων του εργοστασίου, αφού μάζευε υπογραφές από 
εργαζόμενους συναδέλφους του.)

Επειδή αλλιώς γνωρίζαμε τόσα χρόνια την έννοια της ελευθεροτυπίας και 
την θέση της  «Ελευθεροτυπίας», πιστεύουμε πως η δημοσίευση των θέσεων 
μας θα αποκαθιστούσε την ηθική βλάβη, που έχουμε υποστεί, αλλά πάνω 
από όλα θα αποκαθιστούσε την αλήθεια την οποία πιστεύουμε ότι 
ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ !!!

                                                           Μετά τιμής
                                                        Μαρία Σταυρίδου
                                             Νομική εκπρόσωπος   ΠΟΕΜ – Δικηγόρος