Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3386/05

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Αυστηρή εφαρμογή του Ν3386/05 της εργατικής νομοθεσίας και των ΣΣΕ στο έργο των ΕΛΠΕ Θεσ/νίκης


Με πρωτοβουλία της ΓΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μετάλλου και του Συνδικάτου Μετάλλου Μακεδονίας – Θράκης πραγματοποιήθηκε χθες 19/5/2009 συνάντηση με το Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Δημήτρη Κοντό για το θέμα της παράνομης εισόδου στη χώρα και απασχόλησης Λευκορώσων εργατών στην κατασκευή των δεξαμενών στο χώρο των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη.
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ενημέρωσαν τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης για τις μεθόδευσεις της εργολάβου εταιρίας ΑΘΗΝΑ Ε.Π.Ε. και της υπεργολάβου λευκορωσικής εταιρίας ΤΣΕΝΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΜΟΝΤΑΖ προκειμένου να αποφύγουν την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τη νόμιμη απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, την ανεπάρκεια στην εφαρμογή του νόμου και την επιβολή ελέγχου και κυρώσεων από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές, με αποτέλεσμα οι αλλοδαποί συνάδελφοι να εργάζονται σαν σύγχρονοι σκλάβοι, χωρίς καμία προστασία έστω και των βασικών εργασιακών τους δικαιωμάτων.
Επισημάνθηκε δε στον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης ότι η επικαλούμενη από τις εργολαβικές εταιρίες εφαρμογή του άρθρου 19 του Ν. 3386/2005 είναι εικονική και με προφανή σκοπό την παραβίαση της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, καθώς στο έργο εκτελούνται κανονικές εργασίες κατασκευής και συγκεκριμένα μεταλλικές κατασκευές δεξαμενών πετρελαίου, οι οποίες μάλιστα απαιτούν άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, όχι μόνο για την εκτέλεση του έργου, αλλά και κυρίως για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.
Απαιτούμε από τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης να υλοποιήσει τη δέσμευσή του για την αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας, την αποκατάσταση της νομιμότητας και των ΣΣΕ που προκλητικά παραβιάζονται εις βάρος των εργαζομένων.
Η Πολιτεία υποχρεούται να διαφυλάττει τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων στην ελληνική Επικράτεια, ανεξάρτητα από φυλετική ή εθνοτική καταγωγή στο πλαίσιο της διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας αλλά και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΣΕΕ